2023 24 jul

MS Motion steunt het LIMS-onderzoek

Elke editie van MS Motion gaat de opbrengst volledig naar een goed doel. Voor de 10de jaargang en jubileumeditie op Park Vliegbasis Soesterberg op 10 september kozen we het LIMS-onderzoek. Dit is een belangrijk onderzoek dat achterhaalt in hoeverre leefstijlaanpassingen de impact van MS op het dagelijks functioneren kunnen verminderen. 

Neuroloog Brigit de Jong en neuropsycholoog Ilse Nauta zijn in 2021 gestart met het LIMS-onderzoek (Leefstijlinterventie voor mensen met MS). In dit verhaal vertelt Ilse Nauta meer over het belang en de voortgang van het onderzoek. 

 

Wetenschappelijke onderbouwing

Het LIMS-onderzoek is een samenwerking tussen Amsterdam UMC, Nationaal MS Fonds en Voeding Leeft. Ilse Nauta werkt als onderzoeker bij de afdeling Neurologie van Amsterdam UMC. “Primair houd ik mij bezig met dit leefstijlonderzoek, ik voer onder meer de coördinatie van het onderzoek uit”, vertelt Ilse. “Vanuit mijn achtergrond in neuropsychologie heb ik mij verdiept in de cognitieve problemen die ontstaan bij MS. Daarnaast verdiep ik mij ook in leefstijl. Er is nog niet veel bekend in de wetenschap over de mogelijke invloed van leefstijl op het verbeteren van het dagelijks functioneren van mensen met MS. Zowel bij ons, als bij patiënten leeft de vraag wat zij zelf kunnen doen. Mogelijk is er veel te bereiken wanneer mensen met MS gerichte leefstijlaanpassingen doorvoeren.”

 

Minder symptomen en bijwerkingen van medicijnen

In 2016 organiseerde Voeding Leeft het programma ‘Anders eten met MS’, dat liet zien dat een ander eetpatroon bij de deelnemers mogelijk zorgt voor minder fysieke klachten, betere gezondheid en minder vermoeidheid. Ilse: “Reden genoeg dus om wetenschappelijk te onderzoeken of het aanpassen van de leefstijl voor mensen met MS werkt. Dat leidde tot het ontstaan van leefstijlprogramma ‘Leef! met MS’ van Voeding Leeft. Dat richt zich op eten, bewegen, ontspanning en slaap. Er hebben meer dan 600 mensen met MS deelgenomen aan het intensieve programma van 3 maanden. Wij, van het Amsterdam UMC, voeren het onderliggende wetenschappelijk onderzoek uit. Gericht op het achterhalen wat dit programma doet aan de symptomen en onderliggende problematiek voor mensen met MS. In totaal doen er 668 mensen mee aan het LIMS-onderzoek. Deze mensen volgen we ruim 2 jaar met diverse meetmomenten om de effecten van het leefstijlprogramma te bepalen.”

 

De totale groep van ongeveer 100 personen is onderverdeeld in subgroepen van 25 à 30 personen bijeenkomsten volgen. 3 maanden voordat zij starten met het leefstijlprogramma vindt de eerste meting plaats. En vlak voor de start van ‘Leef! met MS’ voert Amsterdam UMC de tweede meting uit. Na het intensieve programma van 3 maanden volgt een inspiratietraject van 21 maanden. “Hierin meten we elke 6 maanden de voortgang. Het doel is dat we kunnen constateren dat de symptomen van MS patiënten minder worden”, legt Ilse uit.

 

Opnemen in de basisverzekering

Alle deelnemers hebben nu het intensieve deel van het leefstijlprogramma afgerond. Ilse en haar team staan aan de vooravond van het analyseren van de eerste resultaten. “Ik kijk er erg naar uit om de eerste effecten te zien. Deze zomer verwachten we de eerste inzichten te hebben. Het is nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Maar uit de literatuur weten we dat het aanpassen van het voedingspatroon invloed kan hebben op bijvoorbeeld vermoeidheid. We willen specifieker kunnen aantonen dat bepaalde wijzigingen in voeding, beweging, ontspanning en slaap mensen met MS kunnen helpen. En hopelijk draagt dit wetenschappelijk onderzoek eraan bij dat het programma ‘Leef! met MS’ als erkende gecombineerde leefstijlinterventie in de basisverzekering komt.” 

 

Blij met bijdrage van MS Motion

Beweging kan dus invloed hebben op het beter dagelijks functioneren van mensen met MS. In die zin is de steun van de sponsorloop MS Motion een mooie match met het LIMS-onderzoek. En de financiële bijdrage vanuit het event maakt een succesvolle voortgang mogelijk. 


Interesse in het leefstijlprogramma ‘Leef! met MS’? In het najaar van 2023 starten er weer 2 nieuwe groepen aan het programma. Let op: dit betreft specifiek deelname aan het programma, niet het LIMS-onderzoek. De inschrijving voor het LIMS-onderzoek is gesloten. Hier vind je meer informatie over Leef! met MS