Opbrengst MS Motion 2023 naar LIMS-onderzoek

Elke editie van MS Motion gaat de opbrengst volledig naar een onderzoek. In 2023 was dat het LIMS-onderzoek. Dit is een belangrijk onderzoek dat achterhaalt in hoeverre leefstijlaanpassingen de impact van MS op het dagelijks functioneren kunnen verminderen. 

Neuropsycholoog Ilse Nauta: “Er is nog niet veel bekend in de wetenschap over de mogelijke invloed van leefstijl op het verbeteren van het dagelijks functioneren van mensen met MS. We onderzoeken of aanpassingen in eten, bewegen, ontspanning en slaap mensen met MS kunnen helpen.” 

In totaal doen er 668 mensen mee aan dit belangrijke LIMS-onderzoek. 

Na een intensief leefstijlprogramma van 3 maanden worden zij gedurende 2 jaar gevolgd. Aan de hand van diverse meetmomenten worden de effecten vastgesteld.

Ilse Nauta: “Het doel is dat we kunnen constateren dat de symptomen van MS patiënten minder worden.” De opbrengst van MS Motion maakt het voortzetten van dit onderzoek mede-mogelijk.  

Lees hier meer over het LIMS-onderzoek.

Op dit moment wordt nog bepaald naar welk onderzoek de opbrengst van 2024 gaat. Zodra hier meer over bekend is, hoor je dat via onze nieuwsbrief en social media kanalen.